free simple site templates

 

Polityka Cookies

INFORMACJE OGÓLNE

 1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE ROKITEK Sp. z o.o. (Administrator), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje, że strona internetowa rokitek.pl (Serwis) wykorzystuje pliki cookies.

 2. Dodatkowo Administrator informuje również o fakcie korzystania z innych technologii internetowych, takich jak Web Storage. Technologie te działają na tej samej zasadzie co pliki cookies.

 3. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

 4. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies oraz innych technologii nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (np. komputera, smartfona, tableta), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji jego urządzenia jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.

 5. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:

   1. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika i optymalizacja korzystania z Serwisu;

   2. prezentacja reklam.

PLIKI COOKIES

 1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:

  1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;

  2. wygenerowany unikatowy numer;

  3. czas przechowywania pliku.

 1. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są oba typy plików.

 2. Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookie:

  1. tzw. first-party cookies- pochodzące z Serwisu, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę rokitek.pl, która należy do Administratora;

  2. tzw. third-party cookies- umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez firmy zewnętrzne,
   z których usług korzysta Administrator;

 1. Ze względu na czas przez jaki pliki cookie będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy:

  1. pliki cookie sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową
   i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądania;

  2. pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika.

 1. Pliki firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:

  1. w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych;

  2. w celu umożliwienia korzystania z technologii firm zewnętrznych umieszczonych w Serwisie, np. Google Maps.

INNE TECHNOLOGIE

 1. Administrator obok plików cookie korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje. Możemy wyróżnić następujące technologie umożliwiające przechowywanie danych:

  1. Session Storage- magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki;

  2. Local Storage- magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia.

PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 1. Administrator korzysta w szczególności, ale nie tylko z usług następujących firm zewnętrznych:

  1. Google LLC;

 1. Podmioty te posiadają własne polityki prywatności i praktyki dotyczące wykorzystywania technologii internetowych, dlatego w celu lepszego zrozumienia tych zasad, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i polityką cookies każdego z podmiotów.

 2. Dodatkowo w Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, mapy (Google Maps). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą technologii internetowych informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych.

JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIE I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies oraz innych technologii, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.

 2. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej odnoszą się także do sposobu wykorzystywania innych technologii internetowych.

 3. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym
  i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

 4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym
  w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 1. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies oraz Web Storage pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

CM ROKITEK


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne "Rokitek"
ul. Rokitek 41A
27-600 Sandomierz

+48 15 833 13 33
+48 15 833 12 12
+48 15 833 11 83
cm_rokitek@poczta.onet.pl

NIP: 864-15-93-311
REGON: 291022757

Kapitał zakładowy
1 116 000,00
KRS 0000062675
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Informacja o inspektorze danych osobowych (IOD)

E-mail: rodo@jamano.pl