free web templates

Rejestracja

Preferujemy rejestrację telefoniczną. Można również zarejestrować się osobiście,
bądź przez znajomych.

Telefoniczna rezerwacja wizyt odbywa się w dni powszednie od 7.00 do 17.00Medycyna Pracy: 15 833 36 20

Pracownia RTG: 15 833 36 30

Gabinet Szczepień: 15 833 36 04

Poradnie POZ / dziecięca

Rejestracja odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w dniu wizyty od godziny 7.00.

POZ - wizyty domowe

Rejestracja odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w dniu wizyty w godzinach 7.00 – 10.00.

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich zgodnie z obowiązującą wcześniejszą rejestracją.

Pierwsza wizyta w poradni specjalistycznej

Rejestracja odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich zgodnie z kolejką oczekujących.
Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, PESEL oraz numer NFZ.

CM ROKITEK


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne "Rokitek"
ul. Rokitek 41A
27-600 Sandomierz

+48 15 833 13 33
+48 15 833 12 12
+48 15 833 11 83
cm_rokitek@poczta.onet.pl

NIP: 864-15-93-311
REGON: 291022757

Kapitał zakładowy
1 116 000,00
KRS 0000062675
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Informacja o inspektorze danych osobowych (IOD)

E-mail: rodo@jamano.pl